Montag, 6. November 2017

Lịch sử đấu tranh cách mạng của Xã Quang Hưng An Lão Hải Phòng

►Trở vềtrang chủ
Cuối năm 1948 đồng chí Trần Văn Chỉnh (Trần Thành) Cha của Trần Trạc là Bí thư Đảng 
► Xem thêm ở trang 59

Sẽ còn tiếp tục xin chờ đón xem

Lịch sử đấu tranh cách mạng của Xã Quang Hưng An Lão Hải Phòng

►Trở vềtrang chủ Cuối năm 1948 đồng chí Trần Văn Chỉnh (Trần Thành)  Cha của Trần Trạc  là Bí thư Đảng  ►  Xem thêm ở trang ...